GDPR “Persondataloven”

 1. Generelt
 2. Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes B A Foder/Benno Andersen, ba-foder.dk indsamler og behandler oplysninger om dig.
 3. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os,
 4. B A Foder/Benno Andersen, ba-foder.dk er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til B A Foder, kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


 5. Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen.
 6. Når du besøger vores hjemmesiden, indsamler viingen oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, Coockies på Ba-foder.dk er kun brugt til at holde styr på din “Indkøbskurve” når du laver en bestilling.
 7. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 8. Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker. Vi indhenter ikke oplysninger om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.
 9. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab.
 10. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
 11. Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og evt. mobilnummer.
 12. Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve til dig.
 13. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
 14. Når du opretter en konto hos B A Foder/Benno Andersen, ba-foder.dk, bliver du bedt om at oplyse fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr. Udover navn, adresse og e-mailadresse vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os.
 15. Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

 

 1. Modtagere af personoplysninger
 2. Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Ved køb af ikke lagerførte varer kan de nævnte oplysninger videregives til producenten eller sælgeren af den pågældende vare, som i så fald vil forestå leverancen.

 

 1. Dine rettigheder
 2. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.
 3. Indsigtsretten
 4. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 5. Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til BA-foder@hotmail.com. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.
 6. Retten til berigtigelse
 7. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.
 8. Retten til sletning
 9. I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.
 10. Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring
 11. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.
 12. Retten til dataportabilitet
 13. Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.
 14. Retten til indsigelse
 15. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.
 16. Du har endvidere til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 2.1 og 2.3.
 17. Retten til at tilbagekalde samtykke
 18. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på BA-foder@hotmail.com
 19. Retten til at klage
 20. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dkeller telefon +45 33 19 32 00.

 

 1. Sletning af persondata
 2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne.
 3. Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 2.2 vil som udgangspunkt blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb. Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, fx hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav. Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

 

 1. Sikkerhed
 2. Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.
 3. Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

 1. Kontaktoplysninger
 2. B A Foder/Benno Andersen, ba-foder.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden.
 3. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

  B A Foder/Benno Andersen, ba-foder.dk
  Nyborgvej 517
  5220 Odense sø
  Tlf. nr.: 21 21 10 87
  E-mail: BA-foder@hotmail.com

 

 1. Ændringer i persondatapolitikken
 2. Såfremt vi foretager ændringer i persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

 

 1. Versioner

Dette er 1. version af B A Foder/Benno Andersen, ba-foder.dk’s persondatapolitik dateret den 10-06-2019

BA-Foder © Alle rettigheder forbeholdes